Miljö- och hälsoskyddsinspektören i internationell insats

Som miljö och hälsoskyddsinspektör kan man tjänstgöra som EHO (Environmental Health Officer) i Försvarsmaktens insatser eller för civila myndigheter som MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) vid deras internationella insatser.

Sidan publicerad/ändrad 2011-10-08 kl. 13:11 av Per-Anders Malmberg.