Fårökursen

Något om Fårökursen
Föreningen bedrev åren 1977-2008 utbildning varje sommar på Fårö, Gotland. Fårökursen syfte var att ge sådana kunskaper att miljö- och hälsoskyddsinspektören bättre skulle kunna hantera en kris- eller krigssituation såväl inom den militära som den civila delen av totalförsvaret. På kursen behandlades bl.a. fälthygien, skadedjursbekämpning, kommuner i totalförsvaret, försvarsupplysning, folkrätt i krig, CBRN-krigföring och hälsoskyddsarbete i internationell tjänst.
 

forevisning.JPG

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2011-10-08 kl. 13:11 av Per-Anders Malmberg.