Kontakta oss

DS9Förbundet Militära Själavårdare
c/o Stabspastor Mats Norrman
E-post: mats.norrman@mil.se
Telefon: 08-788 86 45/070-376 26 04

Fältprost Sten Elmberg
HKV/HKV Insatsstaben Koordineringsavdelningen
E-post: sten.elmberg@mil.se
Telefon: 08-788 77 01

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-10 kl. 13:58 av Anna Karlsson.