Förbundet Militära Själavårdare

Förbundet vänder sig till dig som är aktiv som präst/pastor/själavårdare i Försvarsmakten, inom Hemvärnet, Insatsorganisationen eller vid grundutbildningsförband.

Vi välkomnar även präst/pastor/Själavårdare som har varit aktiv, även i utlandstjänst.’

För att få tjänst/bli medlem se kontaktpersoner.

DS6

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-10 kl. 14:00 av Anna Karlsson.