Länsstyrelsen i Stockholms län söker dig som vill ge stöd till myndighetens krisberedskapsfunktion för Frivilligsamordning

Länsstyrelsen i Stockholms län söker 10-13 personer som är medlemmar i frivilligorganisation och som har erfarenhet från arbete med krisberedskap och frivilligverksamhet för uppdrag som frivillig förstärkningsresurs med ansvar för frivilligsamordning i Länsstyrelsens krisorganisation. Rekryteringen kommer ske från de frivilliga försvarsorganisationerna samt de frivilligorganisationer som Länsstyrelsen har avtal med eller har inlett en avtalsprocess med.

Rekryteringen genomförs av Länsstyrelsen i samverkan med Försvarsutbildarna.  

Uppdrag
Skapa en frivillig förstärkningsresurs i form av en ny funktion som ska knytas an till Länsstyrelsens krisledningsstab. Funktionens uppgift kommer att vara att bistå staben när det gäller förstärkning med frivilligresurser och samordning av dessa. Vidare kommer funktionen att utgöra ett komplement och regionalt stöd till kommunernas frivilligresurser och bidra till förmågehöjning i länet.

Uppgift
Som frivilligresurs kommer du att förstärka Länsstyrelsens krisorganisation och stödja myndighetens krisledningsstab med uppdraget att medverka till att skapa uthållighet hos myndigheten under en skarp händelse. Du kommer att ingå i Länsstyrelsens krisledningsstab som en frivilligresurs i generell bemärkelse och representera samtliga frivilliga försvarsorganisationer (FFO) och frivilligorganisationer inom länet. Du ska kunna stödja staben med att samordna och koordinera frivilligresurser inför eller under händelser. Du kommer att genomgå en grundläggande utbildning för uppdraget.

Du ska ha följande kvalifikationer

 • kunskap om FFO och frivilligorganisationer,
 • erfarenhet av arbete inom frivilligorganisationer eller FFO, exempelvis av tidigare insatser gärna inom Stockholms län,
 • kunskap om det svenska krisberedskapssystemet,
 • kontaktnät inom länet samt
 • goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Det är meriterande att ha följande kvalifikationer

 • relevant utbildning eller yrkeslivserfarenhet inom krisberedskapsområdet,
 • erfarenhet av att samordna frivilligresurser,
 • erfarenhet av arbete i stab,
 • förståelse för i vilka sammanhang som frivilligengagemang kan uppstå samt
 • B-körkort.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och klarar av att arbeta under viss tidspress och oklara förhållanden. Du har lätt för att samarbeta med andra personer och är en god lagspelare, samtidigt som du är självständig och agerar med integritet. Vi ser gärna att du har ett förtroende inom frivilligheten och ett kontaktnät bland frivilliga inom länet.

Länsstyrelsen avser teckna överenskommelser med de kandidater som bedöms ha bäst personlig lämplighet för uppdraget efter genomförd utbildning.

Uppdraget kräver

 • medlemskap i FFO alternativt frivilligorganisation som Länsstyrelsen har avtal med,
 • genomförd och godkänd obligatorisk utbildning samt
 • svenskt medborgarskap.

Registerkontroll1 kommer att genomföras för de personer som blivit godkända efter obligatorisk utbildning i samband med att överenskommelsen skrivs under.

Datum för obligatoriska utbildningar

 • grundutbildning krisberedskapssystemet hösten 20162
 • grundläggande utbildning 18-20 november 2016 (Stockholm)

Efter tecknad överenskommelse mellan Länsstyrelsen och den frivillige erbjuds möjligheten till ”Introduktionskurs - Regional samverkan vid samhällsstörningar” (Stockholm)3.

Uppdragsvillkor
Du som frivillig tecknar en överenskommelse som frivilligresurs mellan dig och Länsstyrelsen i Stockholms län. Det innebär att ett anställningsförhållande inträder vid varje särskilt tillfälle som du tas i anspråk som frivilligresurs.  

Fullgjord tjänstgöring (inkluderar obligatorisk utbildning) redovisas särskilt. Du som frivillig ersätts per timme enligt aktuellt RIB-avtal.

Ansökan till uppdraget
Ansökan till uppdraget som frivillig förstärkningsresurs med ansvar för frivilligsamordning ska omfatta personligt brev som beskriver erfarenheter från arbete inom frivilligheten och krisberedskapen samt en CV som inkluderar kontaktuppgifter.

Ansökan skickar du till Länsstyrelsen och Försvarsutbildarna via rekryteringsystemet ReachMee.
Ansök här:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss/Pages/default.aspx?rmpage=job&rmjob=p178

Dnr: 112–27236–2016

Sista ansökningsdag är den 29 augusti 2016.

Frågor
Maila eventuella frågor till Försvarsutbildarna info@forsvarsutbildarna.se

Kontaktuppgifter

Försvarsutbildarna
Projektledare Andreas Weiborn
andreas.weiborn@forsvarsutbildarna.se
073-732 39 08

Länsstyrelsen i Stockholms län
Lena Mathiasson,
Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för samhällskydd och beredskap
lena.mathiasson@lansstyrelsen.se
010-223 12 58

alternativt

Johan Beckman
tf. försvarsdirektör
Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för samhällskydd och beredskap
johan.beckman@lansstyrelsen.se
010-223 12 32

Om länsstyrelserna
Länsstyrelsen företräder regeringen i varje län och står för rättsäkerhet, mångfald och hållbar utveckling. Länsstyrelserna ansvarar för krisberedskapen i länen och arbetar för att skapa ett säkrare och mer robust samhälle och om olyckan trots allt skulle vara framme. Länsstyrelsen stödjer och följer upp att kommuner och landsting har den förmåga som krävs för att såväl ledningsmässigt som operativt kunna hantera samhällsstörningar.

Länk till Länsstyrelsen i Stockholms län
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/Pages/default.aspx
 


1 Mer information om registerkontroll finns på Säkerhetspolisens webbplats
2frivilligutbildning.se återfinns datum för när utbildningen ges.
3 Kurstillfällen för introduktionskursen finns på webbplatsen ”Samverkan Stockholmsregionen”

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-07-12 kl. 12:33 av Reneé Björnö.