Presentation av samarbetspartners

varmland-logo-vanster Länsstyrelsen i Värmland samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Länsstyrelsen har beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Vid omfattande räddnings-insatser kan Länsstyrelsen samordna eller, i undantagsfall, ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Klicka här för mer information om Länsstyrelsen i Värmland
 
Karlstad Karlstads kommun upprätthåller samhällsviktig verksamhet, oavsett situationens omfattning och karaktär, och tillgodoser de särskilda behov av information och stöd till enskilda som uppstår i samband med en kris. I ansvaret ingår också att kontinuerligt utbilda och öva krishanteringsorganisationen. I Karlstadsregionen samverkar Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads och Kils kommuner i planeringsarbetet mot extraordinära händelser.

Klicka här för mer information om Karlstads kommun
 
AFF Allmänna Försvarsföreningen (aff) är en partipolitiskt, religiöst och ekonomiskt obunden förening vars ändamål är att aktivt delta i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten genom föredrag, diskussioner och seminarier för att främja Sveriges förmåga att möta såväl militära som andra former av samhällshot. Föreningen ger ut tidskriften Vårt försvar.

Klicka här för mer information om aff
   
   

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-29 kl. 12:55 av Anna Karlsson.