Program

Onsdag 24 oktober 

Tid Pass Talare
12.30-13.00 Registrering.  
13.00-13.10 Välkomstanförande. Per-Samuel Nisser, Ordförande i kommunstyrelsen, Karlstads kommun
13.10-13.45 Öppningsanförande. Bengt Sandström, generalsekreterare Försvarsutbildarna
13.45-15.15 Tema 1: ”Vi trodde vi var förberedda”. Om beredskap inför kriser. 
(inkl. kaffepaus)
  - Vad lär vi av erfarenheter? Reflektioner efter stormarna. Susanne Hede, fil. mag, forskare vid FHS, doktorand vid Karlstads universitet
  - Från planer till verklighet. Erfarenheter från svininfluensan. Marcus Börjesson, fil.mag, forskare vid FHS
  - Beredskapens psykologiska utmaningar. Ann Enander, leg psykolog, docent i psykologi, forskare vid FHS.
15.15-16.30 Tema 2: Hantering av kriser  
  - Att leda och hantera hot och risker. Gerry Larsson, Professor, FHS
  - Moraliska dilemman och moralisk stress i samband med internationella militära insatser. Sofia Nilsson, fil. dr. i pedagogik, FHS
  - Emotionellt lönearbete och emotionellt management inom civil-militär krishantering. Aida Alvinius, fil. mag, forskare vid FHS, doktorand vid Karlstads universitet
16.30-17.30 Enklare förtäring.  
17.30-19.30 Paneldiskussion.
Moderator: Lars Hedström,
Chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) vid FHS.

 

Torsdag 25 oktober

Tid Pass Talare
12.30-13.00 Registrering.  
13.00-13.20 Välkomstanförande. Björn Sandborgh, Länsråd,
Länsstyrelsen Värmland
13.20-14.00 - Krisens lagar. Hanna Pütsep, Jurist, Rättsenheten, MSB.
14.00-14.40 - Människan mitt i krisen. C-G Schultz, Överstelöjtnant, Försvarsmaktens Överlevnadsskola, K 3.
14.40-15.00 Kaffe  
15.00-15.50 - Offentliga aktörers behov av frivilliga försvarsorganisationers förstärknings-resurser. Tommy Arnesson & Björn Körlof, Enheten för inriktning och planering, MSB
15.50-16.30 - Resurser är vi allihop: samlad insats vid kris. Leif Gustavsson, Beredskapsdirektör,
Länsstyrelsen Värmland
16.30-17.30 Enklare förtäring.  
17.30-19.30 Paneldiskussion:
Moderator: Stefan Ring,
Generalsekreterare Allmänna Försvarsföreningen (aff).

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-09-19 kl. 14:06 av Anna Karlsson.