Presentation av arrangörerna

Logo-Original Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som förenar många olika frivilliga verksamhetsområden under ett paraply. Försvars-utbildarnas verksamhet syftar till att engagera och rekrytera medlemmar till att frivilligt utbilda sig för de behov det svenska samhället har av frivilliga insatser.

Klicka här för mer information om Försvarsutbildarna
 
Hogskolan Försvarshögskolan (FHS) är en statlig högskola som är öppen för militära och civila studenter. FHS bedriver utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet i Stockholm och i Karlstad. Fokus för FHS verksamhet i Karlstad är forskning och utbildning i ledarskap under påfrestande förhållanden.

Klicka här för mer information om FHS
   
   

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-29 kl. 12:52 av Anna Karlsson.