Krisberedskapskonferens i Karlstad

”Hur kan myndigheter, kommuner och andra tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna stärka samhällets krisberedskapsförmåga?”

Bild4Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) har glädjen att bjuda in till krisberedskapskonferens i Karlstad under oktober 2012.

Konferensen genomförs under två dagar, Den första dagen, 24:e oktober, har en akademisk prägel och hålls samman av FHS. Under denna dag berör föreläsningarna hur man kan förbereda sig inför, samt hantera hot och risker. Dagen avslutas med en paneldiskussion som berör erfarenheter av när samhället drabbas av allvarliga händelser.

Den andra dagen, 25:e oktober, har en mer praktisk inriktning och hålls samman av Försvarsutbildarna i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland. Under denna dag medverkar också Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Dagens föreläsningar och den efterföljande paneldiskussionen behandlar bl.a. hur frivilligorganisationernas insatser kan komma till nytta inom samhällets krisberedskapssystem.

Läs mer om programmet här.

Datum: 24/10 2012, kl. 13.00-16.30, 17.30-19.30
25/10 2012, kl. 13.00-16.30, 17.30-19.30
 
Plats: Gamla Wermlandsbanken, Tingvallagatan 13, vid Stora Torget i Karlstad
 
Målgrupp: - Förtroendevalda samt chefer, tjänstemän och handläggare vid
  myndigheter, kommuner, företag och andra som verkar inom
  samhällets krisberedskapssystem.
- Lärosäten (Forskare/personal/studenter)
- Frivilligorganisationer
- Den intresserade allmänheten
 
Kostnad:

- 500:- (inkl. kaffe och enklare förtäring)
- Dagarna kan delas upp med olika eller samma deltagare på de
  två konferensdagarna.
- Allmänheten och studenter har fritt inträde i mån av plats.

Anmälan: Klicka på rubriken Anmälan till vänster i menyn.

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-09-19 kl. 14:07 av Anna Karlsson.
Nyheter