Övning 7 - tillämpningsövning

Höstens tredje övning blev lite kortare än beräknat, men också intensivare.
Fredagskvällen/natten blev full av uppdrag och problem att lösa. Främst rörde det sig om informationsinhämtning och förläggningsarbete. Ett stort problem som löstes exemplarist var att veden blivit kvarglömd i förrådet. Istället fick två man avdelas till att samla torra grenar i snön. Inte helt lätt, men varmt blev det i tältet så småningom. Undertiden undersökte resten av gruppen framkomligheten på en grusväg.

Även lördagen ägnades åt olika uppdrag i närområdet, men även åt ett par utbildningsmoment. Förflyttning i terrängen, sambandstjänst telefonering och högantenn (se bilder).

Övningen var uppskattad bland ungdomarna, och vi ser fram emot nästa övning om 4 veckor.

Fotografier tagna av Patrik Karlsson.

2003-10-25

03 uddenberg.jpg
Uddenberg
11 skadad.jpg
Sjukvårdsmoment
14 skadad.jpg
Sjukvårdsmoment
18 uddenberg.jpg
Uddenberg
20 eldpost helgesson.jpg
Eldpost Helgesson
21 johansson.jpg
Johansson
22 uddenberg.jpg
Uddenberg
23 eldpost helgesson.jpg
Eldpost Helgesson
26 ptrl.jpg
Patrull
27 ptrl.jpg
Patrull
28 johansson.jpg
Johansson
29 ordergivning.jpg
Ordergivning
30 markerad mina.jpg
Minering?
32 markerad mina.jpg
Minering?
33 skydd.jpg
Gruppen i skydd
34 skydd gustavsson.jpg
Gustavsson
35 johansson vid minering.jpg
Johansson
36 utvardering.jpg
Utvärdering
37 stabstj.jpg
Stabstjänst
39 ordergivning.jpg
Ordergivning
42 ryggsacksgomma.jpg
43 linje.jpg
Tecken: linje
44 kolonn.jpg
kolonn
45 kolonn till linje.jpg
kolonn till linje
46 kolonn till linje.jpg
kolonn till linje
47 igelkott.jpg
igelkottförsvar
48 stabstj.jpg
mer stabstjänst
49 lunch.jpg
lunch
50 lunch.jpg
lunch
51 lunch gustavsson.jpg
Gustavsson
52 hogantenn.jpg
högantenn
53 hogantenn.jpg
högantenn
54 hogantenn jonsson.jpg
Jonsson
55 hogantenn.jpg
högantenn
56 hogantenn.jpg
högantenn
57 hogantenn.jpg
högantenn
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:46 av System user.