Övning 3 - kamratmarsch

I helgen var Ölands FBU-ungdom ute och gick soldatprov. Marschen var 3 mil och utgick från Solhyddan i Köpingsvik. Men övningen bjöd på mer än marsch...

Fredag

På fredagkvällen hade vuxenavdelningen (i Ölands FBU) en träff där ungdomarna fick delta. Transport till övningsterrängen genomfördes med försvarets terrängbil 20.

Lördag

Lördagen var den stora marschdagen. Klockan 0815 avmarscherade de 16 som tänkt genomföra marschen. Längs vägen väntade stationer där deltagarnas kunskaper sattes på prov. Bl a kast med blind hgr och att sätta ihop en bår på tid. På ett par ställen var det svårorienterat men detta ställde inte till några större problem. Samtliga genomförde hela marschen och tilldelades diplom om soldatprovsmärke.

På kvällen var det studiebesök vid3. ytstridsflottiljensom var på besök i Kalmar hamn. Mycket uppskattat.

Söndag

Ungdomarna lärde sig hur man maskerar sig själv och sin materiel (tält fordon o dyl). "Ensamma vargen" lärdes ut.

Fotografier tagna av Patrik Karlsson.

01-stabstj.jpg
Stabstjänst
02-vatten.jpg
Vatten
03-hgr.jpg
Handgranatskastning
06-sjv.jpg
Sjukvårdsmoment
07-rast.jpg
Rast
09-sjv.jpg
Sjukvårdsmoment
11-maskering.jpg
Maskering
13-maskeringsnat.jpg
Maskeringsnät
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:48 av System user.