Övning 1 - Förläggningstjänst och militärt uppträdande

Denna, årets första övning, tilldrog sig i Algutsrum. Vi sov inomhus i hemvärngården. Stämningen var god trots det mycket kalla och blåsiga vädret. Deltog gjorde ett antal helt nya 15-åringar, men endast ett fåtal tidigare medlemar.
Fredagden siste januari var ganska lugn. Utbildningen bestod endast av lite exercis. Tiden gick åt till att lasta utrustningen, laga kvällsmat och lära känna varandra.

Lördagen, som var den stora övningsdagen bestod av två huvudmoment: tält 20 och militärt uppträdande. Innan dagen var slut hade bägge grupperna klarat att sätta upp tältet på 10 minuter, vilket är ett bra resultat. Alla var dock ganska trötta på det "eländiga tältet".

På kvällen fick man sig en lektion i hur maskering går till och hur man rapporterar (7S):

Stund
Ställe
Styrka
Slag
Sysselsättning
Symbol
Sagesman


söndagensavslutande uppställning var alla trötta men glada. Tio nya medlemar skrev under medlemsansökan på plats och är numera fullvärda medlemar i Ölands FBU-ungdom.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:48 av System user.