Gott resultat på rekrytering

Lördagen 25/1 kl 1300 var det visning i Hemvärnsgården i Algutsrum. Ett 20-tal "rekryter" anslöt för att få en glimt av vad FBU går ut på.
8 medlemmar ur Ölands FBU-ungdom deltog och iordningställde övningsplatsen. När rekryterna anlände delades de i fyra grupper med varsin gruppchef (FBU-ungdom). Visningen var uppdelad på fyra stationer:

1. O-plats

Ett väl maskerat "knäppetält" (tältdel) och ett likadant (fast väl synligt) för visning. Även samband var draget till o-platsen i form av en TFN.

2. Förläggningstält 20

Ett 20-tält hade rests med maskering och utrustning för att visa hur vi oftast bor på våra övningar.

3. Radioterrängbil 1112

En radioterrängbil med installerad TFN fick symbolisera de militära fordon vi ibland använder, och sambandstjänsten.

4. Personlig utrustning och Sjukvård

Den personliga mtrl man får låna när man blir medlem visades inomhus. Där ingick även ett moment med sjukvård (bår, sjv-väska och första förband).

Efter visningarna bjöds det på korv med bröd och läsk.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:48 av System user.