Övning 6 - Kosta

I helgen (27-29 sept) genomfördes en stor gemensam ungdomsövning på Kosta skjutfält. Ungdomsavdelningar från hela Kalmar län deltog. På programmet stod skarpskjutning, förevisningar och ett länsmästerskap i fältskjutning.

Fredag

Transport till övningsterrängen. Förläggning i tält 20.

Lördag

Inskjutning och fältskjutning avdelningsvis. Vi samövade som vanligt medDacke HVuunder dagen.

På kvällen stod bl a följande förevisningar på programmet:

Söndag

Länsmästerskap i fältskjutning och prisutdelning. Resultaten kommer inte att publiceras här, bl a på grund av PUL. De kommer med posten till er medlemmar.

Fotografier av Joakim Fröjdh.

01-Ekwalls_skal.JPG02-Dukning_pa_skjutplats.jpg
Dukning på skjutplatsen
03-Dukning.jpg
04-Ampost.JPG05-Mal.JPG06-Skjutning.jpg
Skjutning. Ungdomar ur Dacke och Ölands ungdomsavdelningar.
07-Skjutning.jpg
"Fäst hörselskydd!"
08-Skjutning.jpg
"ELD!"
09-Skjutning.JPG
11-Kikare.jpg
I siktet på AK5B
13-Markering.jpg
"Markera"
14-Patroner.jpg
15-Tauber.jpg
Tauber
16-Johansson.JPG17-Publik_forevisn.JPG
19-Publik.jpg
Förevisning av hemvärnets beredskapspluton
28-Forrad.jpg30-Eld_m_ksp.jpg
31-Eld_m_ksp.jpg35-Forflyttning.jpg36-Inuti_PBV302.JPG
37-Ovanpa_PBV302.JPG38-Vagnch_plats.jpg
Vagnchefsplats PBV 302
40-Tavling.jpg
Station 4 i fältskjutningen. Skjutledare ur Dacke HVu.
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:48 av System user.