Övning 7 - tillämpning

Övningen bestod bl a av fast spaning i oplats, förflyttning, NBC-tjänst med skyddsmask 90 och sambandstjänst med ra180. Ungdomarna delades in i två grupper, EA och FA.
Fotografierna är tagna av Joakim Fröjdh.

01-Stab_vid_amfack.jpg
SU grupperar staben
03-Oplats.JPG
FA upprättar oplats
04-Oplats.jpg
EA upprättar oplats
05-Sover.jpg
Oplats FA invändigt
06-Oplats.jpg
Oplats FA
07-Oplats.jpg
Oplats EA
08-Eld.jpg09-B-styrka.jpg10-B-styrka.jpg
11-B-styrka.jpg12-Vid_oplats.jpg
Oplats EA
13-Stab_c-anfall.jpg
Höjd C-beredskap i staben
14-Utvardering_c-moment.jpg
NBC-tjänst. På bilden bl a ungdomsledare Krister Tauber iklädd C-vätskeskydd. Utvärdering av C-moment.
15-C-vatskeskydd.jpg
C-väskeskydd, fr v Tauber och Fröjdh
16-I_staben.jpg
17-Robin_hood.jpg18-Efter_pizzan.jpg19-Efter_pizzan.jpg
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:50 av System user.