Årsredovisning för 2008 till Försvaret

Vi har nu lämnat in vår årliga verksamhetsredovisning till Försvarsmakten. I årsredovisningen redovisar vi den verksamhet som genomförs på ekonomiska medel från Försvarsmakten. Vi redovisar även underlag som påverkar det organisationsstöd som hittills utgått via Försvarsmakten. I underlaget tar vi upp problematik med minskade uppdrag, främst på regional nivå, och dess påverkan på rekrytering och intresse för framtida verksamhet.
Läs hela redovisningen i filen nedan.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-28 kl. 12:21 av System user.