Budgetblanketter

Excel-ark med flera flikar samt plan o kostnadsberäkningar med automatiska summeringar.
Excel-arket innehåller även kvantitetssummeringa för dagar o timmar (sista fliken) så att du direkt kan använda dem i ditt uppdragsförslag.
Glöm inte att läsa Flik 1.

Denna version av Budgetfilen är den som använts för Verksamhetsprocessen.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-28 kl. 12:21 av System user.