Vår verksamhet

HBR:s huvudsakliga verksamhet - att stödja Hemvärnet

Vår tyngdpunkt i verksamheten är att inom Försvarsutbildarna verka för utbildning, rekrytering och försvarsupplysning.
Försvarsutbildarna genomför regionala kurser i huvudsak inriktad på hemvärnsförbanden samt centrala kurser på olika kursgårdar.

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som förenar många olika frivilliga verksamhetsområden under ett paraply. Försvarsutbildarnas verksamheter syftar till att engagera och rekrytera medlemmar till att frivilligt utbilda sig för de behov det svenska samhället har av frivilliga insatser. Det är insatser och utbildning som är riktade mot både Försvarsmaktens behov till bland annat Hemvärnet och de internationella insatserna samt för att stödja samhällets krishanteringsförmåga.

Med ca 40 000 medlemmar, som är organiserade i 27 förbund och sex förbund med särskilda kompetenser, är Försvarsutbildarna Sveriges ledande frivilliga försvarsorganisation. Läs mer om våra förbund och deras verksamhet under Medlemsorganisationer. Under Militär utbildning och Civilt krisstöd hittar du våra kurser. Du kan även läsa om våra kursgårdar under Om Försvarsutbildarna.


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-03-16 kl. 22:06 av Thomas Quist.