UPPLÖSNING

§ 43

Förslag om upplösning av förbundet ska underställas förbundsstämma.

 

Beslut om upplösning är giltigt om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid två med minst två månaders mellanrum på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie, är eniga om beslutet.

 

Vid upplösning av förbundet tillfaller dess tillgångar Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:55 av Peter Hawlitzky.