UPPGIFT

§ 5

Förbundet ska leda och stödja verksamheten inom förbundets territoriella område.

 

Verksamheten ska omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och frivillig vidareutbildning av personal inom Försvarsmakten och av personal för krishantering samt insatser till stöd för samhället.

 

Verksamhet får bedrivas för ungdomar som fyllt femton men inte tjuguett år.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:50 av Peter Hawlitzky.