ORGANISATION

§ 6

Förbundet ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Dess grundstadgar gäller för förbundet.

 

§ 7

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

 

Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande och förvaltande organ.

 

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

 

§ 8

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:51 av Peter Hawlitzky.