FÖRVALTNING OCH REVISION

§ 40

Förbundets tillgångar ska enligt förbundsstyrelsens bestämmande förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.

 

§ 41

Förbundsstyrelsens förvaltning ska för varje verksamhetsår granskas av de två revisorerna.

 

Räkenskaperna och förbundsstyrelsens protokoll för det gångna verksamhetsåret ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

 

Revisorerna ska till ordinarie förbundsstämma avge berättelse över årsrevision.

 

Om ansvarsfrihet inte beviljats förbundsstyrelsen och talan å förvaltningen för det verksamhetsår redovisningen omfattar inte skett inom sex månader efter det redovisningshandlingar och revisionsberättelse lämnats på förbundsstämman, ska ansvarsfrihet anses beviljad.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:54 av Peter Hawlitzky.