FÖRBUNDSSEKRETERARE OCH EXPEDITION

§ 39

Förbundssekreteraren åligger att

1.    förestå förbundets expedition

2.    bereda ärenden som ska föreläggas förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet

3.    handlägga löpande ärenden.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:54 av Peter Hawlitzky.