ARBETSUTSKOTT

§ 37

Inom förbundsstyrelsen ska ett arbetsutskott finnas. Detta består av, om styrelsen inte beslutar annorlunda, styrelsens ordförande och vice ordförande, förbundssekreteraren och förbundskassören.

 

§ 38

Arbetsutskottet åligger att

1.    besluta i ärenden som inte utan olägenhet kan uppskjutas till nästa sammanträde

2.    besluta i ärenden som hänskjutits från styrelsen

3.    bereda ärenden för beslut i styrelsen.

 

De beslut arbetsutskottet fattat ska anmälas till förbundsstyrelsen vid dess nästkommande sammanträde.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:53 av Peter Hawlitzky.