ALLMÄNT

§ 1

Försvarsutbildarna HBR är en sammanslutning av föreningar med ingåendeungdomsavdelningarinom förbundets verksamhetsområde.

 

Förbundet ska som ingående i frivillig försvarsorganisation med sin verksamhet främja totalförsvaret.

 

§ 2

Förbundets verksamhet ska bygga på frivilligt engagemang från medlemmarna och vara en organisation som hyllar demokratiska värderingar och arbetsmodeller.

 

Förbundet är partipolitiskt obundet.

 

§ 3

Förbundets territoriella verksamhetsområde omfattar hela landet.

 

§ 4

Förbundet samverkar med myndigheter, Hemvärnet, övriga frivilliga försvarsorganisationer och andra organisationer, vilkas verksamhet har beröring med förbundets uppgifter.

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:50 av Peter Hawlitzky.