Stadgar

logo.jpgFörsvarsutbildarna Hemvärnsbefälets Riksförbund (HBR)

Förbundet bildat den 25 mars 1942.

Stadgarna kommer att föreslås rikstämman 2007-03-24.

Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets

Överstyrelse den 25:e november 2006.
 
Klicka på  paragraferna nedan:
 

[§1 - 4 Allmänt]     [§5 Uppgift]     [§6 - 8 Organisation]


[§9 - 14 Medlemskap]     [§15 - 25 Förbundsstämma]


[§26 - 27 Beslutsmässighet o Rösträtt vid Förbundsstämma

[§28 Valberedning]     
[§29- 36 Förbundsstyrelse]


[§37 - 38 Arbetsutskott]     [§39 Förbundssekreterare & Expedition]

[§40 - 41 Förvaltning & Revision]     
[§42 Stadgeändring]     [§43 Upplösning]

 

Hämta Stadgar här i PDF-format

 
 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:48 av Peter Hawlitzky.