Ledaren

Jonny Pettersson andra år som förbundsstyrelseordförande

 

Ett år går fort även inom HBR.

Med en del nya ledamöter i styresen har vi kunnat börja arbeta på lite modernare sätt. Vi har med framgång genomfört styrelsemöte via telekonferens. Alla blev överraskade hur fint telefondisciplinen fungeade.

Vår medlemskurva har vänt uppåt under 2015. Tack alla som deltagit i detta arbete.

Våra ambitioner under det gångna året har varit att fram olika arbetsmaterial till våra HBR-föreningar för att återta eller komma i gång med versamheten. Nu finns det olika basmaterial att börja arbeta med för försvarsinformation.

Vår valberedning har under året arbetat med att få fler föreningar att delta i styrelsearbetet på riksnivå.

Jag, Jonny Pettersson, tog i mars 2015 över som förbundsstyrelseordförande efter Thomas Quist.
Jag är tacksam att Thomas är kvar som förbundsordförande.

Styrelsen har under 2015 arbetat med olika projekt för att driva HBR framåt.
Vi vill vara ett mervärde för hemvärnsbefälen och hemvärnet i hela landet, vi ska vara rikstäckande.
Vårt mål är därför att det skall finnas personal i landets alla bataljoner som är delaktiga i HBR.

För att få HBR attraktivt måste vi erbjuda en bra och utvecklande verksamhet.
Ett arbete med olika utbildningar på lokal och regional nivå har påbörjats.

Vidare har det under året varit många bra försvarsupplysningar och aktiviteter som HBR-föreningarna ute i landet anordnat.
Förhoppningen är att vi till nästa bokslut skall ha ytterligare några nystartade HBR-föreningar.

Jonny Pettersson

 

 

 

 

 

 
Sidan publicerad/ändrad 2016-11-02 kl. 23:00 av Peter Hawlitzky.