Information om Hemvärnsbefälets riksförbund

Vad är HBR?

-         HBR - Hemvärnsbefälets Riksförbund bildades 1942
          och är sedan den 1 januari 2006 en del av Svenska Försvarsutbildningsförbundet.
 

-         HBR är en rikstäckande organisation med lokala föreningar över landet.
 

-         HBR:s verksamhet omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och frivillig
          vidareutbildning av personal inom Försvarsmakten och av personal för
          krishantering samt insatser till stöd för samhället.
 

-         HBR verkar för att ge ett mervärde till hemvärnspersonalen
          med fokus på hemvärnsbefälen i grupp och plutons nivå.

 

-         HBR förvaltar och delar ut hemvärnets äldsta utmärkelse
          Gustav Petri medaljen, valörer silver och brons.

Vad vill HBR?

HBR vill ha hjälp av er för att starta lokala föreningar.

Vi i HBR är övertygade om att det finns ett behov i hemvärnsbataljonerna i Sverige av HBR föreningar.

Där föreningen kan ge befäl och soldater möjlighet till försvarsinformation och vidareutbildning för att lösa sin uppgift i hemvärnet.

Vi vill därför hjälpa till med att starta upp ny lokala HBR föreningar.
Då vi vet att det i landet saknas lokala HBR föreningar, och att ute i bataljonerna saknas det kännedom om Gustav Petri medaljerna.


Vi är övertygade om att det finns personer som gjort ett otroligt bra jobb i hemvärnsrörelsen som gjort sig förtjänt av en Gustav Petri medalj.
Utöver denna medalj så har även HBR egna medaljer att dela ut för dem som arbetar i HBR.


Dessa är HBR Förtjänsttecken och HBR förtjänstmedalj (kunglig).


Gustaf Petrimedaljernas utdelas för förtjänster inom hela hemvärnsrörelsen medan de två andra är för förtjänster bara inom HBR oavsett vad vederbörande i övrigt har uträttat inom hemvärnet.

Givetvis så hjälper vi till om ni har frågor eller behöver hjälp med att starta upp er lokala HBR förening.

Den lokala föreningen bör även ansöka om medlemskap i Försvarsutbildarna regionalt (om de har föreningar) för att få del av aktiviteterna i regionen.
Från HBR:s  Riksförbund så kan vi även hjälpa till med ett mindre startbidrag för att den lokala föreningen kan komma igång.


Genom att bli medlem i HBR så får du tillgång till alla utbildningar mm som anordnas av de frivilliga försvarsorganisationerna (under förutsättning att du fyller kraven).


Är det något annat som ni inte kan få svar på via hemsidan, så är ni välkomna att ta en direkt kontakta med mig direkt.

Mvh

Jonny Pettersson

Förbundstyrelseordförande i HBR

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-02 kl. 00:03 av Peter Hawlitzky.