HBR-utmärkelser, allmänt

Medaljer_alla_liten_v1.jpg
Av tradition inom frivilligrörelserna är medaljer, förtjänsttecken, plaketter och diplom det mest förekommande uttrycksmedlet för detta. Andra gåvor förekommer men är då mer individuellt utformande efter mottagaren.

HBR har i likhet med de övriga frivilligorganisationerna utvecklat ett belöningssystem med förtjänstmedaljer, förtjänsttecken och plaketter med tillhörande diplom. Utöver dessa har förbundsstyrelsen tagit fram speciella presentartiklar av mer påkostat slag och där medaljer inte är tillämpbara.

Utmärkelser som administreras och utdelas av HBR är följande:

Gustaf Petrimedaljema

HBR Förtjänstmedalj (kunglig)

HBR Förtjänsttecken

HBR Medaljansökan

HBR-plakett monterad på träplatta

HBR-vapensköld


Det förtjänar att här peka på Gustaf Petrimedaljernas särställning. Den utdelas för förtjänster inom hela hemvärnsrörelsen medan de två andra är för förtjänster bara inom HBR oavsett vad vederbörande i övrigt har uträttat inom hemvärnet.

En grannlaga uppgift är att rätt bedöma och rangordna de sökande. Vi bygger bedömningen dels på vad som anges i ansökan och dels på information som vi kan få från olika personer som känner den föreslagne medaljören. För att vi skall kunna göra en så korrekt värdering som möjligt av de föreslagna måste ansökningarna vara fullständigt och korrekt ifyllda. Förslagsställaren MÅSTE också skriva en fyllig men sanningsenlig motivering för tilldelningen.

Förbundsstyrelsens förhoppning är att Informationen om våra utmärkelser skall vara föreningarna/förslagsställarna till hjälp vid medaljhandläggningen.

Stockholm 2016-09-08
Förbundsstyrelsen
 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-03 kl. 00:00 av Peter Hawlitzky.