Förbundsstyrelsen

Styrelens sammansättning enligt valet på Riksstämman 2016 och därpå följande konstituerande styrelsemöte.

 
Postadress till HBR.s Kansli

Husie Kyrkoväg 70
212 38 MALMÖ

 

Personlig kontakt se lista här nedan 

 

Post

Namn

Telefon

E-Post

Vald
t.o.m
         
Förbundsordförande
Thomas Quist
0416-133 75
073-393 05 90
thomas.quist@sjobo.nu
2018
Vice förbundsordförande
Vakant
 

 

 
Styrelseordförande  Jonny Pettersson
076-102 01 11
jonny_pettersson@yahoo.com
2017
Vice styrelseordförande
Christina Petersson
070-608 97 60
christinap399@hotmail.com
2017
Förbundskassör
Bengt Fällström
070-755 78 54
bengt@fallstrom.st
2017
Förbundssekreterare
Irma Palm
070-558 93 53
irmasegen@gmail.com
2018
Ledamot
Birgitta Johansson
070-233 82 03
ribhoj@gmail.com
2018
Ledamot Jan Ektröm 076-844 94 85 janekstrom429@gmail.com 2018
Ledamot
Roger Nilsson
073-660 30 04
roger.nilsson@akelius.se
2018
Ledamot

Josef Janosi

040-43 81 06
040-43 81 07
040-43 81 08
josef.janosi@nordicsugar.com
2017
Ersättare
Gustaf Nilsson
 
 
2017
Webmaster
Peter Hawlitzky
073-653 09 31

webbmaster@hv-hbr.se

Adj.
Valberedning
 
 
 
 
Ordförande
Anders Levin
073-527 08 90
rappir@hotmail.com
 
Ledamot
Kåge Gustafasson
070-535 45 27

kage_gustafsson@hotmail.com

 

Ledamot

B.Roger Strömborg

0563-300 60
070-578 13 75
skogsfaret@hotmail.com  
Ledamot Christer Lindberg      

Revisorer

 
 
 
 
Ordinarie
Bengt Runner
070-930 12 10
bengt.runner@pbhome.se
 
Ordinarie
Hans Karlsson
0142-212 38
073-096 31 62
hans.karlsson.mjolby@wasadata.net
 
Ersättare
Per Forsberg
070-368 00 01
 
 
Ersättare
Eva Christensen
0470-693 10
070-531 22 06
eva.christensen@hotmail.com
 
Övriga förtroende valda        
Hedersgeneralsekreterare Åke Sagrén 08-510 517 01
070-631 53 83
   
Hedersordförande Erik Artur Egervärn 070-530 69 39    
Hedersordförande Lars Hedsäter      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-18 kl. 23:44 av Peter Hawlitzky.