Svenska Försvarsutbildningsförbundets Riksstämma 2008

Det var en hektisk helg för de drygt 100 delegaterna som samlades i Tylebäck kursgård, strax utanför Halmstad, för att genomföra Riksstämman som är Försvarsutbildarnas högsta beslutande organ.
Riksstämman, som genomförs varje år, väljer bland annat ledamöter till Överstyrelsen och behandlar motioner som i år handlade om ungdomsverksamhet, införande av en ny organisationsform, fördelning av ekonomiska medel, övergång till digital dokumenthantering och hur anslutning av nya förbund skall ske.

Rikshemvärnschefen höll ett anförande i viket han informerade om den flora av utredningar som kommer att ligga som grund för inriktningspropositionen hösten 08. Personalförsörjningen är utan tvekan det största framtida "hotet" för hemvärnet när lumpen upphör 2009 för att fasas in i ett yrkesförsvar på ca 6 000 män och kvinnor.

Björn Andersson presenterade sin nya utredning om Försvarsutbildarnas framtida inriktning. En inriktning som i många stycken blir omtumlande för de frivilliga organisationerna. Några av de framtida kraven som Björn poängterade i rapporten är:
 • Tydlig kursändring
 • Militärt anpassad organisation
 • Om möjligt geografisk bredd
 • Tydligt gränssnitt till Försvarsmakten
 • Stödja Försvarsmakten med rekrytering
 • Kvalitetssäkerhet
 • Utnyttja FM:s materiel och anläggningar
 • Kosta mindre
Målbilden för det framtida frivilligförsvaret är enligt Björn:
 • En enda militär frivilligorganisation
 • Frivilligt stöd på bredden
 • Finns över hela landet
 • Ca 50 000 medlemmar
 • Föryngring
 • 20-tal lokala förbund
 • Ett antal rikstäckande förbund
 • En överstyrelse
 • Kanslifunktioner över hela landet
En paneldiskussion hölls under söndagen på temat ”Frivillig försvarsverksamhet i framtiden".

Från HBR Skåne deltog sektionsordförande Bengt Fällström och sekreteraren Håkan Näslund.

Text: Håkan Näslund

Sv_Förb_riksstämma01.JPG
Ledamöter från HBR
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:59 av System user.