Reportage-071025

Chefen P 7, överste Jan Pålsson, höll ett mycket intressant föredrag om sin utlandstjänstgöring i Afghanistan.
Vårt förband gör en berömdvärd insats!
Imgp1263_v1.jpg Klara besked från kontigentchefen för FS 12 och vi som lyssnade på föredraget håller med.

Sverige har ansvarat för de fyra nordliga provinserna Balkh, Samangan, Jowzjan och Sari Pul sedan den15 mars 2006. Området kallas för ett PRT, Provincial Reconstruction Teams, med högkvarter i staden Mazar-i-Sharif.

För att få en jämförelse på områdets storlek och "soldattäthet" sa Jan att den södra provinsen Samangan är ungefär lika stort som Kosovo där NATO har ca 16 000 man och i PRT MeS har vi ca 400.

PRT:s huvuduppgift är att skapa säkerhet för att underlätta för de afghanska myndigheterna, FN och olika biståndsaktörer att genomföra återuppbyggnadsinsatser i landet.

PRT består inte bara av militär kompetens, utan även av civil personal. I det svenska PRT finns rådgivare inom områdena polis, utveckling och politik.

Med samordnade insatser får man många fördelar som t ex att stödja politiker och andra ledare, polisen och armén, sa Jan.

Som regemetschef för P7 har översten varit i ca 2,5 månader och han avslutade med sin vision om framtiden för regementet: Mindre "kontorisering" och inriktning mot målet som är ett insatsförband. Mer ledningsträning för högre chefer och en återgång till KFÖ-förbandskänslan.

Från P7 ingår 166 personer i NBG vilket skapar luckor i organisationen.

På frågan vad kan HBR göra svarade Jan att möjligen fylla luckor som uppstår när personalen är på utlandstjänst. En fråga som HBR bör lösa internt menade Jan och skyndade hemåt.

Josef Janosi, utbildningsansvarig, informerade om årets kurser och de som ligger i pipeline för nästa år.

Text: Håkan Näslund

Imgp1266_v1.jpg
Styrelseordförande Bengt Fällström överlämnar en generalplunta till översten
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:59 av System user.