Ledarskapsutveckling-071130

Syftet med kursen var att utveckla grupp- och plutonchefers ledarskapsförmåga i att nyttja gruppens dynamik beroende på dess sammansättning vid olika tillfällen och med ”målbilden” att förbättra den enskilde chefens naturliga ledaregenskaper.
Som instruktörer verkade Lt Anders Ohlsson och Sgt Anna Bjuggelius som strax innan kursen blev examinerade av Försvarsmakten att genomföra utbildning i ledarskap.

Efter en trög inledning av anmälningar vände det till närapå rusning och till kursen fick vi in hela 19 anmälningar vilket var mycket glädjande.

Vinterlandskapet låg tungt över Falsterbo kursgård i slutet av november 2007; Regn dis och dimma. Att kunna se förtjänster, även i detta klimat, var ett av syftena med kursen.

Vi bad en av kursdeltagarna, Peter Lagerbeck, att förmedla sina intryck och synpunkter om kursen:

- Hur är jag, vem är jag, vad är jag… Lär känna dig själv, för att förstå hur andra ser dig. Hur löser jag en konflikt, hur löser andra konflikter? Frågorna var inledningsvis många. Svaren blev också fler, allteftersom kursledningen Anna och Anders tog oss genom det digra materialet i ledarskap.

HBR satsar på kvalitet inte på kvantitet, så fick vi se vinklar på självkännedom och relationer som gav oss en fingervisning om vilka områden vi som ledare skulle behöva förkovra oss i. Kursen kompletterades med ett omfattande material för självstudie och anvisningar om vilka kurser och seminarier inom Försvarsmakten som kan vara lämpliga för mig som befäl och medarbetare i hemvärnet.

Kursen är lämplig för dig som vill utvecklas inom hemvärnet, för soldater som vill ta ansvar för sig själv och andra. Utbildningen i ledarskap var en aptitretare för kommande studier i ämnet. Kursen kan med fördel användas som lära känna varandra, för hela staber eller för grupp och plutonchefer som vill utveckla sin förmåga i kommunikation.

Ledutb02_v1.jpg

Ledutb03_v1.jpg
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:59 av System user.