Försvarsupplysning den 12/11 2009

Kaukasus krutdurk har den forna sovjetrepubliken Georgien kallats för länge. Georgien är ett land som drabbats av flera ”revolutioner”, statskupper och inbördeskrig under de senaste 20 åren.

 

 Kvällens fördragshållare, mj Tomas Malm, inledde med att beskriva det geografiska
 läget för Georgien och de konflikter som skapat skrämmande rapportering i 
 massmedia under flera år. Konflikter som inte helt förvånande orsakats av rika
 naturtillgångar, främst olja, gamla oförrätter, religion och ett korrumperat samhälle, där
 smuggling och kriminalitet frodas.

Georgien är en republik i Kaukasus, geografiskt är landet beläget i sydvästra Asien samt till en liten del i sydöstra Europa. Kulturellt och politiskt räknas det ibland till Europa, till exempel är Georgien medlem av Europarådet. Landet gränsar till Ryssland, Azerbajdzjan, Armenien och Turkiet. Landet har kust mot Svarta havet i väst. Georgien har ungefär 5,4 miljoner invånare och ytan är ca 69 700 km2. Huvudstad är Tbilisi.

Landet har stora naturtillgångar, olja, kol, metaller och är delvis mycket bördigt vilket passar för te och vinodling. Negativt är stor korruption och laglöshet.

Den ryska tidsåldern började omkring 1850 då det ryska språket infördes samt den ortodoxa kyrkan. För några kända personer stod vaggan i Georgien, Ioseb Besarionis Dze Dzjughasjvili (1879-1953), mer känd som Josef Stalin och Edvard Sjevardnadze (utrikesminister i Sovjetunionen). Efter Stalin-epoken ökade välståndet för invånarna och utbyggandet av landet. Även efter sin död är Stalin fortfarande mycket populär.

När Sovjetunionen upplöstes inleddes oroliga tider och det Georgiska inbördeskriget började 1991 och varade till 1994. Ryska styrkor i norr och Georgiska i söder. I juni 1992 utropade Abchazien sin självständighetsdeklaration varpå Georgien anföll i norr. Med ryskt stöd görs en motoffensiv. FN ingriper 1993 och i maj 1994 slöts den s.k. Moskva-övenskommelsen som i korthet innebar vapenvila och upprättande av säkerhetszoner. En observations-
styrka (UNOMIG) på max 139 personer sattes upp och även en fredsstyrka (OSS) på 3000 man från Ryssland.

Observatörerna har till uppgift att observera/övervaka eldupphöravtalet mellan separatistregionen Abchazien och Georgien och att utreda incidenter. Uppgiften löstes främst genom daglig patrullverksamhet. Som militär observatör skall man ha goda kunskaper om vapensystem och förbandsstrukturer och grad kapten/major. De har diplomatstatus och arbetar obeväpnade.

Augustikriget 2008 inleddes när Sydossetien utropade självständighet från Georgien med stöd av Ryssland. Strider eskalerade mellan georgisk militär och sydossetisk milis och ett fullskaligt krig utbröt när georgiska soldater omringade Sydossetiens huvudstad Tschinvali.

Sydosseterna fick mycket snart omfattande stöd från rysk militär och utbrytarrepubliken Abchazien varpå kriget för Georgiens del spreds till två fronter och även till områden utanför de bägge utbrytarrepublikerna.

Frankrike lyckades förmedla eldupphör den 15 augusti 2008. Hur framtiden kommer att gestalta sig för Georgien var Tomas osäker på, förmodligen har inte den sista striden ägt rum.

Efter föredraget visade Tomas bilder som med all tydlighet visade följderna av striderna.

Traditionsenligt överlämnades en generalplunta till Tomas för ett intressant och trevligt föredrag.

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-04-18 kl. 22:58 av Jesper Ramberg.