Försvarsupplysning-081026

Höstens försvarsupplysning ägde rum söndagen den 26/10-08 i MFFC fina lokaler i Husie Malmö. Som föreläsare hade vi lyckats med att engagera Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, som informerade om läget i Försvarsmakten och i synnerhet om Hemvärnet.
Imgp2494_v1.jpg Sektionsordförande Bengt Fällström hälsade de närvarnande välkomna och vände sig sedan till Rikshemvärnschefen som hälsades varmt välkommen till Skåne och speciellt till HBR Skåne.

Han inledde med en kort redogörelse om det "allmänna läget" för Hemvärnet i dag. Några direkta nyheter släpptes inte och ”nyhetstorkan” beror säkert på att viktiga utredningar ligger i pipeline.

Trots att vi blir färre ökar antalet mantimmar markant i jämförelse med föregående år för olika insatser som t. ex. bevakning, larmutryckning, beredskap och stöd till samhället.

I Stockholm och Göteborg har insatsövningar genomförts. Dessa har gått under benämningen "Rikshemvärnschefens övningar" och Gotland står nu på tur.

Av 31 Hv-musikkårer är 19 certifierade för ceremoniell framförande. 12 återstår att vässa formen innan nästa års utgång som om de inte lyckas får syssla med annan verksamhet.

Avtalsuppfyllnaden och deltagande har ökat 57 % som är all time high, trots en minskande tendens vid ½-årsskiftet.

Ekonomin är fortfarande ett bekymmer. Årets minskning är hela 60 mkr. För 2009 är det ett absolut måste att ytterligare medel tillförs, sa Roland.

Personalförsörjningen är ett problem som måste lösas. Utvärdering av direktutbildning som genomförts i år pågår. För 2009 skall inga nya försök göras och återkommer i full skala under 2010 med stöd från utbildningsgrupperna och även Hemvärnets instruktörer samt frivilliga insatser medverkar i utbildningen.

Utveckling av övningssystemet pågår mot längre sammanhållande övningar. Målbilden är en årlig Hemvärnsvecka, kallas oftast för KFÖ-vecka, som är uppdelad på befattnings-KFÖ och förbands-KFÖ. Dessa genererar avtalstid.

På materielsidan gäller fortfarande nya fordon, tgb 20 skall bort. Rakelsystemet skall tillföras Hemvärnet och likaså mörkerhjälpmedel.

En mängd rapporter och betänkande har producerats under det senaste året. Ytterligare fler är på gång t. ex. Frivilligutredningen av Björn Körlof. Februari 2009 skall en något försenad FMUP2010 levereras och under vintern samma år kommer Inriktningsprepositionen.

Utöver vår grundberedskap bör det tillkomma nya beredskapsgrader som Hv-insats och Hv-stödinsats. Båda med tjänstgöringsskyldighet som föranleder att såväl avtal som förmåner ses över.

Som avslutning visades en OH-bild med en löpsedel från SvD med ett glasklart budskap "Samtliga partier är emot ett halverat Hemvärn".

Därpå följde en frågestund som avslutades med att vår sektionsordförande framförde ett stort tack och överlämnade traditionsenligt en generalsplunta.

Text: Håkan Näslund
Foto: Ylva Nilsson
Imgp2500_v2.jpg
Chefen ser framtiden med tillförsikt

Imgp2502_v2.jpg
Morgonpigga åhörare

Imgp2508_v2.jpg
Rikshemvärnschefen och HBR Skånes sektionsordförande
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:59 av System user.