Medaljer

Petrimedaljen tillkom i samband med rikshemvärnschefen generalmajor Gustaf Petri 60-årssdag 1945. Den första medaljen tillverkades i gediget guld och överlämnades till honom som en hedersgåva från Hemvärnet.

Historik

1972 antog HBR:s förbundsstyrelse nya stadgar där medaljen i fortsättningen skulle utdelas i två valörer, silver och brons. Till medaljen följde ett diplom. Medaljerna var då inte bärbara.

1995 ansökte förbundsstyrelsen hos Försvarsmakten att få medaljerna bärbara.

1996 meddelade Försvarsmakten att man medgivit att Petrimedaljen i silver får bäras till svensk militär uniform enligt gällande föreskrifter. Petrimedaljen i brons blev bärbar något senare.
 

Petrimedaljen i silver

Medaljen utdelas såsom erkänsla för synnerligen förtjänstfulla aktiva insatser för Hemvärnet och/eller Hemvärnsbefälets Riksförbund. Medaljen tilldelas personal inom Hemvärnet som tidigare tilldelats Hemvärnets- eller HBR:s förtjänstmedalj (guld) eller i övrigt uppfyller fordringar för dessa. På släpspännet anbringas en lagerkrans i silver.

Petrimedaljen i brons

Medaljen utdelas för förtjänstfulla insatser inom hemvärnsrörelsen och/eller HBR. Medaljen tilldelas personal inom Hemvärnet, frivilligrörelsen och Försvarsmakten samt övriga som på ett förtjänstfullt sätt främjat Hemvärnet eller HBR. Medaljen har samma utformning som silvermedaljen.
 
Medalj_Petri_SoB_liten_v1.jpg
För att komma i fråga för Petrimedaljerna gäller minimum 15 tjänsteår, uppfylla ett fastställt poängkrav samt utfört förtjänstfulla insatser. Dessutom gäller en ”karenstid” på 4-år mellan erhållandet av t ex Hemvärnets silvermedalj och Petrimedaljen.

Kostnaden för Petrimedaljen står förslagsställaren för.

För utförligare information och blankett för medaljansökan ber vi dig kontakta vår medaljhandläggare Lars Oddshammar på telefon
0734-13 16 83 eller klicka e-postlänken nedan..»  E-post till medaljhandläggaren
Klicka på länken nedan för en större bild av Petrimedaljerna.


 

Sidan publicerad/ändrad 2011-08-22 kl. 21:02 av Jesper Ramberg.