Sektionsstyrelsen

Konstituering av styrelsen för 2017 gjordes den 12 februari då respektive ledamots funktion och uppgift fastställdes. Vid minsta lilla oklarhet tveka inte att ta kontakt med oss!

 

Sektionsordförande

josef Janosi

0707-89 12 34

ordforande@hbrsyd.se

Vice Ordförande

Michael Welander

0707-97 79 36

viceordf@hbrsyd.se

Sekreterare

Mona Gehrman

0705-93 4824

sekr@hbrsyd.se

Kassör

Benny Klein

0707-77 13 83

kassor@hbrsyd.se

Utb Ansvarig

Tomas Malm

0709-28 24 00

utbildning@hbrsyd.se

Rekr/Medl Vård

Michael Welander

0707-97 79 36

medlemsvard@hbrsyd.se

Webansv

Jesper Ramberg

0703-35 84 53

webansv@hbrsyd.se

Medaljanläggare

Michael Welander

0707-97 79 36

medaljer@hbrsyd.se

Ledamot

Anders Levin

0735-27 08 90

 

Ledamot

Anders Levin

0705-40 77 78

 

Suppleant

Mats Johansson

0703-88 49 60

 

Suppleant

Magnus Lilja

0763-05 68 06

 

Suppleant

Cettil Hansson

0767-71 28 90

 

 

 
Sidan publicerad/ändrad 2017-05-15 kl. 16:51 av Jesper Ramberg.