Riksstämma 2009

Lördagen den 28 mars samlades ett 40-tal valda ombud och gäster i Stockholm för att genomföra riksstämman för 2009. Hemvärnet representerades av Rikshemvärnschefen och från Försvarsutbildarna Leif Gyriz som i sin dagliga gärning är administrativ chef.
Riksstämman avklarades snabbt och elegant då det inte förekom några ”heta” punkter.
Styrelsen omvaldes och beviljades ansvarfrihet. Rikshemvärnschefen höll ett ovanligt långt föredrag men utan att avslöja några direkta hemligheter. Utan tvekan har det varit många bollar i luften och de flesta tycks landa ganska snart och om inte senast 2014 som är chefens målbild. Fortfarande är det frågetecken hängande och det beror på kommande Försvarsbeslut (juni -09).

Administrative chefen Leif Gyriz från Svenska Försvarsutbildningsförbundet höll ett kortare föredrag kring de frågor som frivilligrörelsen står inför just nu. Frivilligutredningen har ställt en hel del frågor framförallt vad gäller uppdrag och overheadkostnader. Upphör organisationsstödet i nuvarande form blir det problem inom frivilligrörelsen.

Från HBR Skåne deltog Bengt Fällström, Lennarth Johansson och Håkan Näslund.


Imgp3383_v1.jpg

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-18 kl. 20:43 av Håkan Näslund.