Riksstämma 2008

Ägde rum den 29 – 30 mars på Hotel Bellevue i Hjo för andra året i rad. Valda ombud från HBR:s föreningar, förbundets styrelse, revisor och valberedningens ledamöter var samlade för beta av en diger dagordning. Från HBR Skåne deltog Josef Janosi och Håkan Näslund.
Riksstämman öppnades av förbundsordförande Lars Hedsäter som hälsade inbjudna gäster och valda ombud varmt välkomna. Lars inledningsanförande handlade mycket om kurvor som pekar åt fel håll. Försvarsmaktens ständiga brist på pengar som direkt påverkar Hemvärnets verksamhet och indirekt också våra föreningar. För några år sedan var vi 25 sektioner med ca 10 000 medlemmar. Idag är vi 15 föreningar och ca 3 000 medlemmar och risken är stor att det blir färre.

Generalsekreterare Leif Tyrén höll ett intressant anförande med bl. a. en kort tillbakablick från de tider då allt rullade på utan några större problem. Då var frivilligorganisationerna efterfrågade, idag något tveksamt. Även Försvarsutbildarna har en negativ trend med vikande medlemsantal och färre uppdrag som ger en försämrad ekonomi.

Framtiden ser allt annat än ljus ut. Det kommer flera viktiga utredningar som kommer att påverka frivilliga organisationer. Leif nämnde bl. a. följande:
•Försvarsberedningen, lämnas 2008-06-13.
•Frivilligutredningen, lämnas 2008-10-31.
•Pliktutredningen, lämnas 2009-02-01.

Några viktiga frågor som måste beredas:
•Behov av översyn av frivilligförordningen.
•Behov av översyn av organisationsstöd.
•Förbättrad samordning mellan organisationer.

Från politisk nivå behövs klargöranden gällande:
•Tydliga signaler om behovet av frivilliga i framtiden.
•Långsiktighet.
•Frivilligförordningen.

Från myndighetsnivå:
•Tydliga signaler om vilken verksamhet som efterfrågas.

Leif avslutande med att informera om en ny utbildningsavdelning som skall skapas. I stort sett innebär det att landet delas in i tre regioner. I resp. region skall det finnas en utbildningsledare och ett utbildningsråd.

Utbildningschef Cai Gavestam förklarade vad ”strecket” står för när det gäller fördelning av medel från FRIV. Ena sida gäller för förbandsmedel och den andra för frivilligmedel. Pengar och stöd för Hemvärnet skall i första hand utgå från förbandsmedel, dvs från Utbildningsgrupperna. Det sk ”strecket” är inte alls rakt, utan liknar mer en slingrande orm. Caj är inte nöjd med hur pengarna fördelas.

Efter informationen från Försvarsutbildarna avverkades ett pass av sedvanliga förhandlingar och grupparbeten. Den första dagen avslutades med en god middag.

Den andra dagen började med stämmoförhandlingar som ajournerats förgående dag. Från HBR Skåne blev vår sektionsordförande Bengt Fällström invald som ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen. Därefter var det fortsatt grupparbete, ett anförande av Hemvärnsombudsmannen Mats Jonsson som redovisade viktiga frågor som Rikshemvärnsrådet jobbar med. Stämman avslutades med redovisning av grupparbetet och en frågestund.
Sidan publicerad/ändrad 2010-04-18 kl. 20:46 av Håkan Näslund.