Riksstämma 2007

Ägde rum den 24 - 25 mars på hotel Bellevue i pittoreska Hjo. Från HBR Skåne deltog Bengt Fällström, Thomas Quist och Håkan Näslund.
Riksstämman öppnades av förbundsordförande Lars Hedsäter som hälsade inbjudna gäster och valda ombud varmt välkomna. Under lördagen avverkades ett pass av sedvanliga förhandlingar, grupparbeten, stadsvandring och anförande från Svenska försvarsutbildningsförbundets förbundsordförande Henrik Landerholm, generalsekreterare Leif Tyrén och utbildningschef Cai Gavestam. Hemvärnsombudsmannen Mats Jonsson gav en kort reflextion över den tid han har varit verksam. Den första dagen avslutades med en god middag och medaljutdelning.

Den andra dagen började med stämmoförhandlingar som ajounerats förgående dag. Därefter var det fortsatt grupparbete, anförande av Rikshemvärnschefen general Rolad Ekenberg, redovisning av grupparbetet och en frågestund.

Punkter som behandlades under grupparbetet:
1. Namnbyte - är det nödvändigt?
2. Vilket värde har HBR?
3. Kommer ett namnbyte att underlätta rekryteringen?
4. Andra synpunkter och funderingar.

Arbetsgrupperna var eniga om att HBR är ett starkt varumärke som skall vara kvar vid ett eventuellt namnbyte.


Thomas Quist förärades med HBR Förtjänstmedalj efter ett mångårigt och förtjänstfullt arbete. Sektionens ordförande Bengt Fällström och sekreteraren Håkan Näslund tilldelades HBR Förtjänsttecken för sina insatser.

3medaljörer_v3.jpg
Medaljörer

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-18 kl. 20:48 av Håkan Näslund.