Rapport från kurs i pistolskytte 2012

En solig söndag, 2 september, infann sig 17 elever till pistolskytte på Spillepengens skjutbanor.
Kursansvarige Anders Levin myste över det höga antalet närvarande.

Som instruktör verkade den ytterst sakkunnige Kennet Nilsson

från Malmö Hemvärns skytteförening.

Glockens teknologi, historia och teori inledde dagen.

Själva skjutningarna, efter kaffe och smörgåsar, omfattade precisions- och instinktivskytte.

Efter kursens slut, var eleverna nöjda, men ville skjuta ännu mera för att utveckla sin förmåga.

Som kuriosa kan nämnas ett en av deltagarna rekryterades till Hemvärnet.

Sidan publicerad/ändrad 2012-09-17 kl. 00:01 av Jesper Ramberg.