Årsmöte den 4 mars 2012

Malmö FrivilligFörsvarsCentrum (MFFC) visade sig från sin bästa sida när HBR SYD avhöll sitt årsmöte den söndagen den 4 mars 2012.
Övlt Ove Tirud med Generalsplunta

Efter att morgonfika intagits i Träffpunkten talade Övlt Ove Tirud, C SSK, om Hemvärnets betydelse för den svenska Försvarsmakten. Viktiga kom ihåg är personal, utrustning, rekrytering och utveckling. Hemvärnet får inte understiga 20 tusen man och inte heller överstiga 22 tusen. Ny utrustning är på gång. Nyckelfrågan de närmaste åren är rekrytering. Vi fick höra en verkligt intressant genomgång av läget för Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Överstelöjtnant Ove Tirud tackades för sin insats med den sedvanliga ”generalspluntan”. Efter lunchbuffen inleddes årsmötet.

 

De två medaljörerna

Dagordningen betades av utan några stora sensationer.

Att nämna är dock att

  - styrelsen biviljades ansvarsfrihet för 2011
  - ekonomin är god
  - HBR i Kalmar-Kronoberg inlemmas i HBR Skåne
  - HBR Skåne byter namn till HBR SYD
  - Motion till HBR Riksstämma avseende HBR:s organisation.

Mötet avslutades med att Lennarth Blondell och Paula Håkansson tilldelades 

HBR:s 70-års jubileumsmedalj genom lottdragning.

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-15 kl. 17:09 av Jesper Ramberg.