Diverse reportage

Här ger vi dig läsare information om olika händelser genom åren om vad som händer inom HBR Skåne.

 

Årsmöte den 27 februari 2011

Kallelse till årsmöte söndagen den 27 februari 2011

2011 kommer att bli ett viktigt år för HBR Skåne. Så länge vi arbetar i skuggan av Försvarsutbildarna kommer det att gå utför. Vi måste således ta ett steg framåt och det kan innebära att vi av fri vilja lämnar Försvarsutbildarna Skåne, men står kvar centralt. Vill vi ha kvar HBR - måste något göras!

Framtidsgruppen, centralt, har arbetat fram en ny vision och har idéer om hur vi skall gå vidare. HBR är unikt jämfört med andra organisationer! Vi består av hemvärnare, vi är hemvärnare och vi stödjer Hemvärnet med bland annat utbildning. HBR slår vakt om din roll i Hemvärnet.

var hamnar den Överstelöjtnant Tony Petersson, C 72.Mekbat P7, kommer att berätta om sina
 erfarenheter från FS18 i Afghanistan och speciellt om OMLT-teamet som lever
 och strider tillsammans med afghanska förband som aktivt söker upp fienden.

 OMLT står för ”Operational Mentoring and Liaison Team” med uppgift att
 stödja den afghanska armén (ANA) som mentorer och rådgivare samt utbilda,
 ge råd och hjälp att lösa skarpa uppdrag, vilket betyder att teamet riskerar
 ingå i farliga operationer.

 Detta kan, om några år, bli den nya inriktningen för FM:s insatser
 i Afghanistan. 

 Vi vill ju gärna veta hur våra soldater kommer att arbeta i framtiden.

 Information om våra planerade aktiviteter kommer också att lämnas
 under årsmötet.

 

När: Söndag den 27 februari kl. 10.30  
Var: Frostavallen Höör  
Program: 10.30 Samling, kaffe med fralla  
  11.00 Försvarsupplysning, övlt Tony Petersson  
  12.00 Utmärkelser  
  12.15 Lunch  
  13.00 Årsmöte  
Anmälan: Obligatorisk, senast den 21 februari till:  
  Håkan Näslund, tel. 042-34 96 32 alt. hakan.naslund@telia.com  

 

 

 

 

 

 

 

» Läs reportage från årsmötet    

  

 

HBR Riksstämma 2010

 Ett 40-tal valda ombud och gäster samlades i Tylebäck den 27 - 28 mars för
 att genomföra Riksstämman för 2010. Från HBR Skåne deltog Bengt Fällstöm,
 Anders Levin och Håkan Näslund.

 Förbundsordförande Lars Hedsäter inledde med att hälsade alla välkommen
 och riktade ett särskilt välkommen till de inbjudna gästerna, Rikshemvärns-
 chefen Roland Ekenberg, Svenska Försvarsutbildarförbundets general-
 sekreterare Leif Tyrén och hedersgeneralsekreteraren Åke Sagrén.

 Stämmoförhandlingarna genomfördes utan några störrre diskussioner och
 betades av i rask takt. Tre punkter på dag
ordningen som beslutades kan vara
 av stor betydelse för vår verksamhet, såväl på riks som det regionala planet,
 nämligen:

 • Höjd avgift per betald medlem till riksförbundet med 10 kr, från 20 till 30 kr. 
 • Statuterna för Petrimedaljen justerades bl.a. genom att antal tjänsteår i Hemvärnet sänktes från 15 till 10 år.
 • Framtidsgruppens förslag "HBR in i Framtiden" fick fortsatt "framåt" av stämman och gruppen träffas snart för att finslipa alternativa förslag. I gruppen ingår Bengt Fällström, sammankallande, och Håkan Näslund från HBR Skåne samt Irma Palm och Krister Willén från HBR Riks. 

Stämman avslutades den första dagen med en medaljutdelning under högtidliga former där förbundets ädlaste medalj, HBR Förtjänstmedalj, utdelades till bl.a. Bengt Fällström och Håkan Näslund.

Via länkarna nedan kan du kan läsa ett utförligare reportage från Riksstämman och titta på några bilder.

» Läs mer från Riksstämman här...     » Bilderna ser du här... 

 

Skåne Försvarsutbildningsförbunds förbundsstämma 2010

 Från HBR Skåne deltog Bengt Fällström, Anna Mårtensson, Lennarth
 Johansson, Josef Janosi, Ingemar Mårtensson och Håkan Näslund. Punkterna
 på dagordningen klubbades i rask takt av Lars-Åke utan några större
 diskussioner. Framtidsutredningen "Vision 2015" framlades som en proposition
 och godkändes av stämman. Utredningen utgör ett viktigt styrinstrument
 för styrelsens framtida inriktning och arbetssätt. Vår sektionsordförande
 Bengt Fällström fick förnyat förtroende i styrelsen och det inger stora
 förhoppningar i vårt samarbete gällande bl.a. vår kursverksamhet.

 

 Efter en kort bensträckare hölls ett fängslande föredrag av poliserna Lars
 Brömé och Jonas Heed från Citypolisen i Stockholm. Med stöd från bl.a.
 Försvarsutbildarna Stockholm har de deltagit i en förberedande utbildning för
 poliser i USA hur de hanterar olika fruktansvärda situationer som kan inträffa 
 vid s.k. skolskjutningar.   

 

På förbundsstämman blev det guld och silver för två av våra ledamöter. Lennarth Johansson (t.v.) erhöll Skåne Försvarsutbildningsförbunds medalj i guld och Josef Janosi mottog silver. 

Årsmöte den 6 februari 2010

 Det är med stor glädje jag inbjuder dig till årsmötet den 6 februari 2010 och
 försvarsupplysning med ÖB, general Sverker Göranson, som talar om
 ”Försvarsmaktens utveckling samt konsekvenser för Hemvärnet med
 de Nationella Skyddsstyrkorna”. Vi träffas "mitt i Skåne" på trivsamma
 Frostavallen i Höör med samling kl. 10.00 för kaffe & fralla. Därpå följer
 försvarsupplysning med ÖB som avrundas med en frågestund.
 Förbered dina frågor redan idag! 

 

 Vi bjuder samtliga deltagare, medlemmar och inbjudna gäster, på en enklare lunch
 och fortsätter efter lunchen med sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

 

 För dig som medlem utgår milersättning, gäller f.n. endast detta
 möte. Samåk gärna!

 

 Du hälsas varmt välkommen till årsmötet!

 Bengt Fällström, sektionsordförande 

» Läs mer från årsmötet här...   

Försvarsupplysning den 12 november 2009

Imgp3389_v4.jpgMajor Tomas Malm håller ett föredrag om Kaukasus där han var militär observatör under oroligheterna mellan Georgien och Abchazien. Han har även gjort utlandstjänstgöring i Bosnien, Kosovo och Liberia i olika befattningar som stf skytteplutonschef, MP-gruppchef, civilpolis och polisrådgivare.

Militär bakgrund, yrkesofficer vid P6 i Kristianstad, därefter reservofficer vid olika förband, tillhör f.n. I 19 i Boden. Tomas arbetar i sin dagliga gärning som kriminalkommissarie i Lund, med tjänst som inre befäl vid kriminaljouren.

Missa inte detta tillfälle att ta del av Tomas stora erfarenhet och sanna berättarglädje från några av de oroshärdar som för inte länge sedan skapade fruktansvärda rubriker i massmedia.

Efter föredraget presenterar vi aktuella kurser och avslutar kvällen med fika.
Välkommen till ett intressant föredrag! Styrelsen

» Läs mer från Försvarsupplysningen här...

HBR Riksstämma 2009

Imgp3389_v4.jpg Lördagen den 28 mars samlades ett 40-tal valda ombud och gäster i Stockholm för att genomföra riksstämman för 2009.

Hemvärnet representerades av Rikshemvärnschefen och från Svenska Försvarsutbildningsförbundet Leif Gyriz som i sin dagliga gärning är administrativ chef.

Från HBR Skåne deltog Bengt Fällström, Lennarth Johansson och Håkan Näslund.

Bengt Fällström valdes att leda en arbetsgrupp som skall behandla HBR:s framtidsfrågor.

» Läs mer från Riksstämman här...

Försvarsupplysning den 26 oktober 2008

Roland_E_CHv_v5.JPG Vi har den stora äran att inbjuda till försvarsupplysning med Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg.

Han kommer att informera om läget i Försvarsmakten och i synnerhet om Hemvärnet.

Datum: Söndagen den 26 oktober
Tid: Kl. 11.00 - 12.00
Plats: MFFC Husie Malmö (Malmö FrivilligFörsvarscentrum)
Lokal: Svedala

Efter föredraget presenterar vi kommande kurser och avslutar mötet med en enklare lunch.

Anmälan vill vi ha senast den 23/10 till Håkan Näslund på telefon 042-34 96 32 / 0706-04 96 32 eller e-post: hakan.naslund@telia.com.

» Läs reportage här ...

Höstbal den 25 oktober 2008

RhvC_0617_v4.jpg På mångas begäran har HBR Skåne tagit beslut att anordna en bal enligt militära traditioner. För många av oss medlemmar kan det vara såväl den första som sista. Men i styrelsens framtida satsning finns planer på att balen skall bli en tradition, så med en god uppslutning lär det inte bli den sista.

Balen äger rum på kända Siriuspalatset i Malmö lördagen den 25 oktober.

Inbjudna prominenta gäster är bl a Rikshemvärnschefen och högre chefer inom Södra skånska regementet.

 

 


Läs reportage från balen här ...

Svenska Försvarsutbildningsförbundets Riksstämma 2008

Sv_Förb_riksstämma01.JPG Från HBR var vi fyra ledamöter som deltog i Riksstämman.

Från vänster: Håkan Näslund HBR Skåne, Lars Hedsäter förbundsordförande, Bertil Karlsson förbundsstyrelsen och Bengt Fällström förbundsstyrelsen. 

 

 

 


Läs mer från Riksstämman här ...

HBR Riksstämma 2008

Stamma_2008_B0.jpg Under två dagar var ett 40-tal valda ombud och gäster samlade i pittoreska Hjo för att genomföra riksstämman för 2008.

Från Försvarsutbildarna deltog Generalsekreterare Leif Tyrén och Utbildningschefen Cai Gavenstam. Hemvärnet representerades av hemvärnsumbudsmannen Mats Jonsson.

Vår sektionsordförande Bengt Fällström blev invald som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Hedersgeneralsekreterare Åke Sagrén avtackades för sitt arbete inom Hemvärnsbefälets Riksförbund av förbundsordförande Lars Hedsäter.

Läs mer från riksstämman här ...

Skåne Försvarsutbildningsförbunds förbundsstämma 2008

Imgp1717_v4.jpg
Från HBR Skåne deltog sektionsordförande Bengt Fällström, kassören Lars Oddshammar, sekreteraren Håkan Näslund, medaljhandläggaren Lennarth Johansson samt ledamöterna Mona Gehrman och Anders Levin.
 

 

För några av deltagarna blev förbundsstämman extra minnesvärd då de blev medaljerade.

 

 

Årsmöte den 29 januari 2008

Ewa-Gun Westford_v4.jpg Vi har som tradition att kombinera våra årsmöten med intressanta och aktuella föredragshållare. Till detta möte har vi valt att inte leta i de militära korridorerna utan lyckats engagera en icke-militär som dock i sin tjänsteutövning bär blå uniform. I sin framträdande yrkesroll förekommer hon ofta i bl.a. TV och hon kan betraktas som en ”rikskändis” i Skåne.

Polisinspektör Ewa-Gun Westford är sedan några år tillbaka informationsansvarig i södra Skånes polisområde med placering i Ystad. Hon har blivit allmänt känd som informatör vid t. ex. oljekatastrofen vid Sandhamm-aren, Wallanderfilmerna, Ystad Military Tattoo och utlandsmissioner i Libanon.

Temat för kvällen är: Hur verkar man i hantering av hårda och mjuka konflikter och då speciellt om man befinner sig i krutdurken Libanon.
 

Ledarskapsutveckling

Ledutb04_v1.jpg
Syftet med kursen var att utveckla grupp- och plutonchefers ledarskapsförmåga i att nyttja gruppens dynamik beroende på dess sammansättning vid olika tillfällen och med ”målbilden” att förbättra den enskilde chefens naturliga ledaregenskaper.

Som instruktörer verkade Lt Anders Ohlsson och Sgt Anna Bjuggelius som strax innan kursen blev examinerade av Försvarsmakten att genomföra utbildning i ledarskap.

 

Läs mer från kursen här....

Försvarsupplysning den 25 oktober 2007
Öv Jan P_v5.JPG Försvarsupplysning med den nya regementschefen på P7 överste Jan Pålsson som bl.a. har varit kontingentchef i Afghanistan (FS12). Jan håller ett föredrag om sin utlandstjänstgöring och berättar också om sin nya roll som chef för Södra skånska regementet.

Efter föredraget presenterar vi höstens kurser och avslutar kvällen med fika.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-02-20 kl. 00:47 av Jesper Ramberg.