Höstbalen den 25 oktober 2008

Äntligen var det dags för den stora balen. Drygt 40-talet högtidsklädda, glada och sugna på en god middag, samlades för en trevlig kväll på Siriuspalatset i Malmö. Hedersgäst var igen mindre än Rikshemvärnschefen som tog tillfället i akt att känna det "skånska hemvärnet" på pulsen.
Som sig bör vid högtidliga militära tillfällen började kvällen med en stor utdelning av medaljer, såväl svenska som utländska, och utmärkelser från Österrikiska Albert Schweitzer Sällskapet (ÖASG). Ceremonin inleddes med att HBR:s förbundsordförande Lars Hedsäter tilldelade Petrimedaljen i silver till "vår egen" styrelseledamot Lars Olsson. Ett stort grattis till dig Lars! Josef Janosi och Anders Levin som också är styrelseledamöter och även drivande inom Försvarsutbildarna Elbågen förärades med Finska skyddskårens traditionsmedalj. Svenska Värnpliktsofficersförbundet in spiritu förtjänstmedalj i guld erhöll Anders Melin som för kvällen bar en ståtligt uniform m/1886.

Därefter fick vi en utförlig presentation om ÖASG av prästen Peter S:son Bratthammar som är den svenske representanten. För Peter blev det en kväll att minnas för aldrig tidigare har så många utmärkelser utdelats vid samma tillfälle.

Äras den som äras bör. Först att ta emot ÖASG:s Förtjänstkors var Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. För vårt förbund var det uppåt värre. Från HBR Riks fick förbundsordförande Lars Hedsäter och förbundskassören Krister Willén samma utmärkelse som också tilldelades vår sektionsordförande Bengt Fällström och Josef Janosi som är utbildningsansvarig. Även Thomas Quist , f.d. sektionsordförande numera ledamot i Rikshemvärnsrådet, tilldelades denna förnämliga utmärkelse.

Ytterligre sex personer mottog samma utmärkelse. Dessa var Anders Björk, Anders Melin, Charlie Magne, Håkan Henningsson, Conny Hansen och Thomas de Neergaard.

Även undertecknad, den ständige sekreteraren, fick en hedersam utmärkelse i form av ÖASG:s Hederskors 1. Klassen. Som en avslutning på medaljceremonin kallades Rikshemvärnschefen fram en gång till för att motta Svenska Värnpliktsofficersförbundet in spiritu minnesmedalj i guld.

Sedan följde välkomstdrink och lite mingel innan det var dags att inta matsalen där en mycket välsmakande trerätters meny med utsökta viner avnjöts. Efter tacktal av Rikshemvärnschefen och ett trevligt framfört "talet till kvinnan" av Josef Janosi var det omgruppering för omdukning.

När vi sedan skulle återgå till dåvarande matsal, nu omvandlad till danslokal, skedde det i en svepande polonäs som är en par-dans och som under dansen växer till flera par. Sedan var det dags för kaffe och avec, lite social samvaro, och när musiken drog igång, framfört av Sydbandet, fylldes dansgolvet snabbt.

Tiden går fort när man har trevligt och vips var det sista dansen och tid för att ta farväl av såväl nya som gamla bekanta.

Till er som lagt ner massor med tid för att arrangera balen vill vi framför vårt stora tack!

Text och foto: Håkan Näslund


 


 

     
     
     
     
     
     
   
Sidan publicerad/ändrad 2010-11-02 kl. 23:20 av Håkan Näslund.