Årsmöte 2011

Ett 30-tal medlemmar och gäster samlades lördagen den 26 februari 2011 på Frostavallen i Höör. Sektionsordförande Bengt Fällström öppnade förmiddagspasset med att hälsa medlemmarna och dagens gästföreläsare, överstelöjtnant Tony Petersson P 7, varmt välkomna och överlämnade ordet till honom.

Tony berättade fängslande om sina erfarenheter från FS 18 i Afghanistan. Han ingick i ett OMLT-team (Operational Mentor and Liaison Team), grupper för operationell rådgivning, coachning, utbildning och mentoring av delar ur den afghanska armén (ANA). I detta team tjänstgjorde han under 6 månader och levde, i vått och torrt, tätt intill afghanska förband i operationer mot talibaner och andra upprorsmän. Han ingick i en operativ styrka på 120 man som är en del av en afghansk bataljon, en sk Kandak.

Afghanistan är uppdelat i ett antal regionala områden (RC) som i den norra delen benämns RCN, Regional Command North. Varje RC är sedan uppdelat i flera PRT, Provincial Reconstruction Team. RCN har trupper från Sverige, Finland, Norge, Ungern och Tyskland fördelat på 5 PRT. PRT MES (Mazar-i-Sharif) där Sverige och Finland har trupper är lika stort som halva Sverige!

USA har skickat förstärkning på 4 200 soldater till RCN, varav ca 1 000 till PRT MES. Dessa är inga operativa förband och har uppgiften att stödja den afghanska polisen (ANP) med utbildning, träning och mentoring. För marktrupperna inom RCN innebär den amerikanska närvaron stora fördelar i form av ca 50 helikoptrar för olika ändamål.

ANA har 19 000 man i RCN som ger ett bra skydd åt ISAF-soldaterna och civilbefolkningen. De ”känner av” i tidigt skedet vad som är på gång och när det verkligen gäller gör de ”the dirty jobb”. ANA utvecklas stabilt tack vare bidrag från flera stödländer och idag har de egna helikoptrar – vem trodde det?

Sektionsordförande Bengt Fällström avslutade förmiddagspasset med ett varmt tack till Tony för ett mycket intressant föredrag och överlämnade en generalspluta enligt vår tradition.  

Årsmötet
Efter en god lunch samlades medlemmarna åter för att genomföra årsmötet. Punkterna i föredragningslistan betades av i rask takt och utan några större diskussioner. Föreningens ekonomi är god och den genomförda Jubileumsbalen har inte belastat kassan nämnvärt. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010. Inga motioner har inkommit, trots uppmaning till er medlemmar. Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften med 20 kr till 120 kr för 2012 och mötet biföll förslaget.

Tre ordinarie ledamöter hade avsagt sig omval, Lennarth Johansson, Lars Olsson och Håkan Näslund, och vår mångåriga kassör Lars Oddshammar önskar nya utmaningar.

Valberednings ordförande föredrog förslag till nya ledamöter som fick klartecken av mötet och valdes därmed in i styrelsen: Tomas Malm, Bernt Nilsson och Jesper Ramberg .

Revisorerna inkl. suppleanterna omvaldes i sin helhet och i valberedningen valdes Jonas Palovaara Stålhandske in.

Ordförande informerade om ”HBR vision 2015” som handlar om framtidsfrågor där olika organisatoriska vägväl belystes. Två framtida alternativ presenterades:

  1. HBR integrerat i Försvarsutbildarna, nuvarande organisation på regional nivå.
  2. Riksorganisation i Försvarsutbildarna. Föreningarna ej inordnade i Försvarsutbildarnas regionala förbund utan självständiga sektioner direkt under HBR.

Josef Janosi, utbildningsansvarig, presenterade det preliminära kursprogrammet för 2011 och 2012. Först ut är en kurs om FM:s värdegrunder. Följt av pistolskytte som tros attrahera många medlemmar. Kunskaperna för truppföring i plutons ram skall fräschas upp och likaså konsten att ge och ta order enligt 5-punktsordern. Utförligare information läggs ut inom kort.

Därpå följde medaljutdelning av Gustav Adolf medaljen som tilldelades Lars Oddshammar och Anders Levin erhöll Gustaf Petrimedaljen i brons. Avgående ledamöterna (fv) Håkan Näslund, Lennarth Johansson och  Lars Olsson avtackades för mångårigt styrelsearbete med HBR:s vapensköld.

   
 Lars stolt medaljör 1  Anders stolt medaljör 2
  
   Tack för oss - vi ses igen i andra sammanhang!

 

Text: Håkan Näslund

Sidan publicerad/ändrad 2011-04-10 kl. 21:19 av Håkan Näslund.