Årsmöte 2009

Mötet hölls söndagen den 22 februari på Frostavallen i Höör som inleddes med kaffe och fraffa och lite social samvaro.
2009_årsm_03a.jpg
Sektionens ordförande Bengt Fällström hälsade ett 20-tal mötesdeltagare och dagens gästföreläsare Håkan Blixt varmt välkomna till årsmötet.

Punkterna i föredragningslistan betades av i rask takt och utan några större diskutioner. Ingen förändring i styrelsen som fick nytt förtroende. I valberedningen valdes Bertil Hansson till ordförande efter att vår mångårige trotjänare Rauno Astikainen avböjt omval. Luckan som uppstod efter Bertil fylldes på av Carl Lindquist på 1 år (nyval).

Äntligen fick Gert Nilsson från Hörby sin efterlängtade Petrimedalj i brons.
En lång väntan blev det för honom eftersom han var bortrest vid det förra årsmötet. För vår sektionsordförande var det dubbelt så trevligt att överlämna medaljen till Gert därför att han har varit vår revisor sedan "urminnes tider".

Dagens gästföreläsare Håkan Blixt fick bokstavligt talat göra en blixtinsats eftersom avtalad gästföreläsare var tvungen att lämna återbud i sista stund. Håkan kan man betrakta som synonymt med Ystad Tattoo och han var en av de drivande krafterna bakom idén och genomförandet. Han ståtar med en titel som han förmodligen är ensam om i Sverige, Producent Military Tattoo.

Det hela började 1996 då en arbetsgrupp bildades med stöd från Försvarsmakten, dock visade dåvarande C Lv4 ett ljumt intresse. I september presenterades förslaget och bara någon timme senare lämnades klartecken.

Planeringen drogs igång och presenterades för Ystads kommun 1999 och kommunpolitikerna var vid den tidpunkten tveksamma till att sjösätta Tattooet, men lämnade sitt godkännande.
Vid premiären var det inte mycket som gick rätt. Vädret var det sämsta tänkbara, regnet orsakade kortslutning för belysningen, läktaren var felbyggd och arenan liknade en gyttjepöl men; the show must go on!

Håkan berättade kärnfullt och humoristiskt i en rasande fart om tragikomiska incidenter som inträffat under åren. Mängder med logistisk fakta, mantimmar, antal musiker o.s.v. och nu vet vi som var där att Ystad Internationella Military Tattoo är ett jätteevenemang och inte minst en stor publik succé av kolossalformat.

Anm. Årets militärmusikaliska fyrverkeri äger rum den 12 – 15/8.

2009_årsm_01.jpg
Ordförande tackade för ett mycket intressant föredrag och överlämnade en generalsplunta enligt vår tradition och inbjöd sedan deltagarna att inta en lunch i restaurangen.


Sidan publicerad/ändrad 2010-04-18 kl. 20:44 av Håkan Näslund.