Årsmöte 2008

Sektionens ordförande Bengt Fällström öppnade mötet med att hälsa ett 30-tal mötesdeltagare varmt välkomna till årsmötet den 29 januari. Ett specielt välkommen riktades till kvällens gäst polisinspektör Ewa-Gun Westford.
Mötesförhandlingarna inleddes med en parentation för medlemmar som inte längre finns med oss. Där efter vidtog de stadgeenliga mötesförhandlingarna.

Punkterna i dagordningen betades av i snabb takt. Det blev en förändring av styrelsen eftersom två mångåriga ordinarie styrelseledamöter av olika anledningar valt att avgå, Bengt-Åke Gustavsson Helsingborg och Thomas Quist Blentarp.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes suppleanterna Josef Janosi Arlöv och Anders Levin Lund. Som nya suppleanter invaldes två kvinnor, Nikki Arvidsson Åstorp och Mona Gehrman Lund.
Nikki Arvidsson
Imgp1566_psp_v2s.jpg
Född 1970 och bor i Åstorp. Är utbildad väktare, skyddsvakt, butikskontrollant och har ”förarbevis” för att utföra värdetransporter. Hon har jobbat på flera företag i Helsingborg men har drabbats av en arbetsskada i höger arm och måste sadla om till ett skrivbordsarbete.

Den militära banan startade Nicky i Åstorps Hvkomp 2001 som stabsassistent. Hon har gått en hel del utbildningar som hon tycker har varit lärorika och trevliga. Flyttade nyligen till 5:e Hvbat i befattningen stabsgruppchef, en för henne alldeles ny utmaning.

Mona Gehrman
Mona G_04.jpg
Född 1967 i Lindesberg och flyttade till Lund 1994. Arbetar som sjuksköterska sedan 1993. Monas militära bana började i kvinnliga bilkåren och är grundutbildad på tung lastbil. Har också förarbevis på buss och terrängbil. Hon är krigsplacerad i ett arméförband och har ett extra hemvärnsavtal sedan några år tillbaka.

Mona har utbildat sig till TFU-instruktör med specialintresse i CBRN och sjukvård. Hon har också gått en del utbildningar som hon tycker har varit mycket lärorika.
Efter att Bengt-Åke avtackats, Thomas kunde inte komma, och en stor medaljutdelning överlämnades podiet till kvällens gästföreläsare polisinspektör Ewa-Gun Westford från Ystad-polisen.

Ewa-Gun presenterade sig som en 50+ med 35 års polistjänst och som brinner för vad hon gör. Hon har bl a ett uppdrag av Länsstyrelsen som pressinformatör när prominenta gäster som t ex kungligheter besöker Skåne. Temat för kvällen var tre händelser som hon redogjorde för.

Oljekatastrofen pingsthelgen 2003

3,5 mil av stranden blev förorenad. En stab med Räddningstjänsten i spetsen sattes upp i Ystad. Trycket från media blev ohanterligt för staben som bad om hjälp och Ewa-Gun blev inkallad för att ta hand om journalisterna. Någon informationsstrategi fanns inte så det var bara att ”köra på” och hon valde tre punkter att satsa på:
•budskapet skall ut
•oljan skall bort före midsommar
•tillgänglighet för pressen.

Med en öppen och rak information till allmänheten, media och deltagare i saneringen lyckades hon stävja viss rycktesspridning.

Tragisk olycka

En tragisk händelse inträffade under pågående oljesaneringen. Två kollegor jagade en bil som inte stannat på uppmanig och under jakten kolliderade polisbilen med ett tåg som klöv bilen i två delar strax bakom framstolarna. För Ewa-Gun var det en svårt att hantera känslorna när en nära vän och kollega omkom. Hon angrep sin svåra uppgift som informatör med tre ledord:
•öppenhet
•ärlighet
•professionalism.

Libanon

Ewa-Gun blev uppring och ombedd att delta i den nationella stödstyrkan som sattes upp i februari 2005 då regeringen beslutade att samverka med Polis, Svenska kyrkan, Rädda barnen och Räddningsverket. Utbildningen drogs igång och skulle vara i fyra veckor men redan efter två veckor avbröts den och deltagarna fick åka hem och förbereda insatsen i Libanon. Snabbt kom beskedet res till Cypern där insatsstyrkan grupperades. UD körde med raka puckar och ordern gick inte att missförstå; evakuera i Beirut. Troligt antal ca 3 000 personer som efter en månads evakuering steg till 8 300. En insats som inte var helt riskfritt i det kaotiska läget som rådde, fann Ewa-Gun en trygghet att arbeta tillsammans med ”Guds ställföreträdare på jorden” och syftade på läkarna i teamet.

Ordförande tackade för ett intressant föredrag och kvällen avslutades med kaffe och smörgås.

Imgp1559_psp_v1s.jpg
Bengt-Åke avtackas efter ett mångårigt styrelsearbete

Imgp1561_psp_v2s.jpg
Petri-medaljen i silver till Lennart Hansson och Rauno Astikainen

Imgp1562_psp_v2s.jpg
Petri-medaljen i brons till Anders Olsson

Imgp1563_psp_v2s.jpg
HBR Förtjänsttecken till Lars Oddshammar och Lennarth Johansson

Imgp1573_psp_v1.jpg
Bengt tackar Ewa-Gun för ett intressant och givande föredrag

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-18 kl. 20:47 av Håkan Näslund.