Medaljer

Av tradition inom frivilligrörelserna är medaljer, förtjänsttecken, plaketter och diplom det mest förekommande uttrycksmedlet för visad uppskattning. Andra gåvor förekommer men är då mer individuellt utformande efter mottagaren.
Medaljer_alla_liten_v1.jpg
HBR har i likhet med de övriga frivilligorganisationerna utvecklat ett belöningssystem med förtjänstmedaljer, förtjänsttecken och plaketter med tillhörande diplom. Utöver dessa har förbundsstyrelsen tagit fram speciella presentartiklar av mer påkostat slag och där medaljer inte är tillämpbara.


»  Till HBRs medaljsidor

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:59 av System user.