HBR Södermanland

Hemvärnsbefälens Riksförbund ( HBR ) ingår i Sveriges Försvarsutbildningsförbund. I dagligt tal Försvarsutbildarna.

HBR Södermanland är en avdelning under Försvarsutbildarna Södermanland. Försvarsutbildarna i Södermanland har inga föreningar utan driver tidigare föreningar som avdelningar där HBR är en, ungdomsverksamheten en och tidigare FBUföreningar är ytterligare en. Den konstellationen är tillkommen därför att det är för få som ställer upp som funktionärer och vill driva verksamhet. 

En viktig ingrediens är att det är Försvarsutbildarna som får statsmedel och kan driva verksamhet. Inom HBR har vi ingen möjlighet att göra något. Förbundet fortsätter värna om HBRmedlemmarna i Södermanland. Allt som försvarsutbildarna gör är också till för HBR.

Ja, det var en liten förklaring till vår organisation.

Yvonne Hansen
Förbundsstyrelseordförande
Försvarsutbildarna Södermanland

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-04-16 kl. 07:47 av Anna Karlsson.