Ledaren

LedarBild.jpg
Efter några år i ide, har HBR i Blekinge kommit igång igen. Vi har från 2000 till 2002 ökat
från 56 medlemmar till närmre 200. Detta visar att vi fyller ett stort behov i Blekinge.

Här finns självklart plats för fler från Hemvärnet
Vi hälsar dig som finns med i Blekinge Hemvärn, välkommen som medlem.

Har du några frågor kontakta någon av oss i styrelsen, din Bataljonschef eller din kompanichef
som vet vilka vi är. Vidare finns det i de flesta av kompanierna, en HBR-representant.
Du når några av oss genom de e-postadresser som du finner här på hemsidan.

HBR-styrelsen består idag av ledamöter från samtliga Blekinges Hv-Bataljoner.

Vi erbjuder dig som medlem kompetenshöjande utbildningar som du har nytta av både i din
hemvärnsroll och i ditt civila liv.
Utbildningarna är kostnadsfria, HBR bekostar resor, förplägnad, logi och dagpenning.

Här får du också den unika möjligheten, att lära känna andra Hemvärnare från hela Blekinge.

Kursutbudet i framtiden har du även möjlighet att påverka genom din HBR-representant
i din organisation på hemmaplan.

Viktigt är att komma ihåg att man inte behöver vara befäl för att vara med i HBR,
utan alla inom Hemvärnet är välkomna som medlemmar.
Kom ihåg att, ”alla befäl en gång i tiden har börjat som soldat i ledet”.

Väl mött och välkommen som medlem.

Ronnie Nilsson
Ordförande
Blekingesektionen

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-23 kl. 01:24 av Peter Hawlitzky.